Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Deltabar FMD72 - Electronic differential pressure

Electronic
differential pressure
Deltabar FMD72

Electronic differential pressure system utilizing two metal sensor modules and one transmitter

FMD72
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111056
  • Cover

  Cover T17 316L, sight glass PC, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002811
  • Housing/housing accessories

  Push button housing, HART, version 2

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  52024110
  • further parts

  Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71290825
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52020432
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52020433
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52020433
  • Cover

  Cover T17 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002774
  • Cover

  Cover T17 316L, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002810
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245247
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu,Exd,sight glass,gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245249
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245250
  • Sealing

  Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52020429
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028310
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52028310
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71206968
  • Terminal module

  Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71191892
  • Terminal module

  Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71191894
  • Display

  Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71002865
  • Electronic

  Electronics FMD71/FMD72

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPP0006-
  • Electronic (sensor)

  Electronics sensor module FMD71/FMD72

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71186142
  • Cover

  Cover Alu,sensor housing FMD71/72,O-ring

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71186144
  • Cover

  Cover 316L, sensor FMD71/72 , O-ring

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71186147
  • Sealing

  Sealing set, cover, sensor, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  23
  71186149
  • further parts

  Housing filter VA, sensor FMD71/72, 1pc.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71186150
  • further parts

  Housing filter PA,sensor FMD71/72, 3pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71186151
  • Adapter housing/cable entry

  Cable gland sensor FMD71/72, M20

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  71186153
  • Adapter housing/cable entry

  Cable entry sensor FMD71/72, NPT

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  71186154
  • Adapter housing/cable entry

  Conduit adapter, NPT, 316L

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  71186157
  • further parts

  Plug connector 4p M12/M20, sensor

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  71440355
  • further parts

  Plug connector 4p M12/M20, transmitter

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  71440356
  • further parts

  Plug connector 4p M12/M20,transmitt.,ExD

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  71444959
  • Sensoric

  Sensor FMD72

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  XPP0007-
  • Cable/cable accessories

  Connection cable L= 6ft; 1.82m

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186132
  • Cable/cable accessories

  Connection cable L= 15ft; 4.57m

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186136
  • Cable/cable accessories

  Connection cable L= 35ft; 10.67m

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186138
  • Cable/cable accessories

  Connection cable L= 100ft; 30.48m

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186141
  • Cable/cable accessories

  Connection cable L= 150ft; 45.72m

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71243224
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-

  Flushing ring NPS 1" Cl. 150-2500, 316L

  Mã đơn hàng
  71377369

  Flushing ring NPS 2" Cl. 150-2500, 316L

  Mã đơn hàng
  71377370

  Flushing ring NPS 3" Cl. 150-2500, 316L

  Mã đơn hàng
  71377371

  Flushing ring DN25, PN16-400, 316L

  Mã đơn hàng
  71377379

  Flushing ring DN50, PN16-400, 316L

  Mã đơn hàng
  71377380

  Flushing ring DN80, PN16-400, 316L

  Mã đơn hàng
  71377383

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn