Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cerabar PMP11

Gauge pressure
Cerabar PMP11

Cost-effective pressure transducer with metal sensor for measurement in gases or liquids

PMP11
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
 • Measuring principle

  Gauge pressure

 • Characteristic

  Cost-effective pressure transducer, piezoresistive sensor with metallic measuring diaphragm

 • Supply voltage

  Analogue output: 10…30 VDC
  0...10 V output: 12…30 VDC

 • Reference Accuracy

  0.5 %

 • Long term stability

  0.2 % of URL/year

 • Process temperature

  -25 °C…+85 °C
  (-13 °F…+185 °F)

 • Ambient temperature

  -40 °C…+70° C
  (-40 °F…+158 °F)

 • Measuring cell

  400 mbar...+40 bar
  (6 psi...+600 psi)

 • Max. overpressure limit

  160 bar (2400 psi)

 • Process connection

  Threads:
  G1/4, G1/2,
  MNPT1/4, MNPT1/2,
  DIN13

 • Communication

  4...20 mA
  0...10 V

 • Design approvals

  EN 10204-3.1 Final inspection report
  Cleaned from oil and grease

 • Measuring principle

  Gauge pressure

 • Characteristic / Application

  Cost-effective pressure transducer, piezoresistive sensor with metallic measuring diaphragm

 • Supply / Communication

  Analogue output: 10…30 VDC
  0...10 V output: 12…30 VDC

 • Accuracy

  0.5%

 • Long term stability

  0.2% of URL/year

 • Ambient temperature

  -40…+70°C
  (-40…+158°F)

 • Process temperature

  -25…+85°C
  (-13…+185°F)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  160 bar (2400 psi)

 • Pressure measuring range

  400 mbar...+40 bar
  (6 psi...+600 psi)

 • Process connection

  Threads:
  G1/4, G1/2,
  MNPT1/4, MNPT1/2,
  DIN13

 • Communication

  4...20 mA
  0...10 V

 • Design approvals

  Final inspection report
  Cleaned from oil and grease

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn