Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Deltapilot FMB51 - Hydrostatic level measurement

Hydrostatic
Level measurement
Deltapilot FMB51

Pressure sensor with the Contite measuring cell for hydrostatic level measurement

FMB51
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Housing filter VA, EPDM, 1 piece

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71111056
 • Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71219639
 • Cover F15 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027000
 • Cover F15 316L, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027002
 • Cover F15, sight glass PC, 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028207
 • Cover F15 316L,claw,sight glass,gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028267
 • Cover F15 316L, claw, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028268
 • Cover F30/31/34 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092705
 • Cover F30/31/34 Alu, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092707
 • Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52020429
 • Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52028179
 • Cable gland M20 PA, o-ring VMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52002449
 • Plug 3p M12/M20, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52005984
 • Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020762
 • Cable gland M20 PA, O-ring EPDM/PTFE

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71092709
 • Cable gland M20 Metal, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71092711
 • Cable entry G1/2, gasket, adapter

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71092712
 • Plug valve, F30/F31, seal NBR

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71120017
 • Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71290825
 • Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot M

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71091670
 • Electronics FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPP0001-
 • Holder Display Dbar/Cbar/Dpilot M

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71094113
 • Membran protection FMB51/52/53, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71220481
 • Modification name plate, non Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71067434
 • Cable PE,80inch,sep. housing FMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043886
 • Cable PE,200inch,sep.housing FMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043888
 • Cable PE,400inch,sep.housing FMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043889
 • Cable FEP,200inch,sep.housingFMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71070738
 • Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-
 • Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

  Mã đơn hàng
  71102216
 • Weld-in adapter G1-1/2, 316L

  Mã đơn hàng
  52024469
 • Weld-in adapter G1-1/2, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52024470
 • Weld-in dummy, adapter G1-1/2

  Mã đơn hàng
  52024471
 • Pressure adapter DB50, FMB50/70 flange

  Mã đơn hàng
  015857-0000
 • M12-female plug connector, cable side

  Mã đơn hàng
  52006263
 • M12-female plug connec., 100deg,5m cable

  Mã đơn hàng
  52010285
 • M12-female plug connec.,90deg,cable side

  Mã đơn hàng
  71114212