Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Waterpilot FMX11 - Hydrostatic level measurement

Hydrostatic Level measurement
Waterpilot FMX11

Simple and reliable level probe for freshwater applications

FMX11
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Hydrostatic pressure

 • Characteristic

  Compact probe with metallic cell for hydrostatic level measurement
  in fresh water, ground water and potable water storage.

 • Supply voltage

  8...28 VDC

 • Reference Accuracy

  pn ≥ 400mbar: 0.35 %
  pn < 400mbar: 0.50 %

 • Long term stability

  0.1 % of URL/year

 • Process temperature

  -10°C...+70°C
  (+14°F...+158°F)

 • Ambient temperature

  -10°C...+70°C
  (+14°F...+158°F)

 • Measuring cell

  200 mbar...2 bar
  (3 psi...29 psi)

 • Process connection

  Suspension clamp
  Cable mounting screws

 • Material process membrane

  Metal

 • Communication

  4...20 mA

 • Drinking water approvals

  NSF, KTW, ACS

 • Measuring principle

  Hydrostatic

 • Characteristic / Application

  Compact probe with metallic cell for hydrostatic level measurement
  in fresh water, ground water and potable water storage.

 • Supply / Communication

  8...28 VDC

 • Accuracy

  pn ≥ 400mbar: 0.35 %
  pn < 400mbar: 0.50 %

 • Long term stability

  0.1% of URL/year

 • Ambient temperature

  -10°C...+70°C
  (+14°F...+158°F)

 • Process temperature

  -10°C...+70°C
  (+14°F...+158°F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  10 bar (145 psi)

 • Pressure measuring range

  200 mbar...2 bar
  (3 psi...29 psi)

 • Main wetted parts

  316L

 • Process connection

  Suspension clamp
  Cable mounting screws

 • Max. measurement distance

  20 m H2O
  (66 ft H2O)

 • Communication

  4...20 mA

 • Drinking water approvals

  NSF, KTW, ACS

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn