Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cerabar PMC51B - pressure transmitter

Cerabar PMC51B - pressure transmitter

Smart transmitter with ceramic membrane for highly accurate measurement of liquids and gases

PMC51B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Housing/housing accessories

  Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71487198
  • Housing/housing accessories

  Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71487199
  • Housing/housing accessories

  Blind plug, NPT1/2, 316L

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71487203
  • Housing/housing accessories

  Blind plug, NPT1/2, Alu

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71487201
  • Housing/housing accessories

  Cable gland M20, plastic

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71435135
  • Housing/housing accessories

  Cable gland M20, brass nickel plated

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71435136
  • Housing/housing accessories

  Cable gland M20, 316L

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71435137
  • Housing/housing accessories

  Cable gland M20x1.5 x G1/2, Ex d, 316L

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71471535
  • Housing/housing accessories

  Adapter set M20x1.5-G1/2, Alu

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71440660
  • Housing/housing accessories

  M12 plug,CuZn-nickel plated,housing side

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71435138
  • Housing/housing accessories

  M12 plug, 316L, housing side

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71435139
  • Housing/housing accessories

  Ground terminal Housing L+P

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  18
  71474251
  • Housing/housing accessories

  HAN7D plug, 90deg, housing side

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71439098
  • Housing/housing accessories

  HAN7D socket, cable side

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71474958
  • further parts

  Housing filter Al, EPDM

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71549578
  • Cover

  Cover, Alu, closed

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71435116
  • Cover

  Cover, Alu, closed, Ex d

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71435118
  • Cover

  Cover, Alu, sight window, Ex d

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71439090
  • Cover

  Cover red, Alu, closed, Ex d

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71439086
  • Cover

  Cover, Alu, sight window

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71439089
  • Cover

  Cover red, Alu, sight window, Ex d

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71439088
  • Cover

  Cover, Alu, connection compartment, Ex d

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71435121
  • Cover

  Cover, Alu, connection compartment

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71439085
  • Cover

  Cover red, Alu,connect. compartment,Ex d

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71439087
  • Sealing

  Cover sealing EPDM, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71435131
  • Sealing

  Cover sealing HNBR, -40oC, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71435132
  • Terminal module

  Terminal unit TU100B, 4-20mA

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71435766
  • Terminal module

  Terminal unit TU101B, 4-20mA, OVP

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71435767
  • Display

  Segment display VU100

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71435772
  • Electronic

  Elektronics PMx5xB

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPP0017-
  • Display

  Segment display + Bluetooth VU101

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71435779
  • further parts

  O-ring 26.7x1.78 FKM 70, O2, 5 pieces

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52010137
  • further parts

  O-ring 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5 pcs

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52010155
  • further parts

  O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 5 pieces

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020770
  • further parts

  O-ring 26.7x1.78 FKM -40oC, 5 pieces

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020771
  • further parts

  O-ring 26.7x1.78 FFKM 75 CHEMRAZ, 1 pc.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020773
  • further parts

  O-ring 26.7x1.78 Kalrez 6375, 1 pc.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71114820
  • further parts

  O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71316464
  • further parts

  Screw set, M5x16, 4 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71495134
  • Connection (process)

  Adapter PMC71X/51B G1/2,d11,4,Da30,316L

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020217
  • Connection (process)

  Adapter PMC71 PF1/2, d3, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020224
  • Connection (process)

  Adapter PMC71 G1/2, d11.4, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020225
  • Connection (process)

  Adapter PMC71 PT1/2, d11.4, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020226
  • Connection (process)

  Adapter PMC71 NPT1/2, d11.4, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020227
  • Connection (process)

  Adapter PMC71 NPT1/2, NPT1/4, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020228
  • Connection (process)

  Adapter PMC71 M20, d3, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020229
  • Connection (process)

  Adapter PMC71 G1/2, d3, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020230
  • Connection (process)

  Adapter Cbar S G1-1/2 ISO228,316L,screws

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  71007932
  • Connection (process)

  Spacer for process adapter, screws

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  58
  52020441
  • Sensoric

  Sensor Cerabar PMC51B

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  XPP0011-
  • Cable/cable accessories

  Cable PE,80inch, sep. housing PMXXXB

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71551044
  • Cable/cable accessories

  Cable PE,200inch, sep. housing PMXXXB

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71551080
  • Cable/cable accessories

  Cable PE,400inch, sep. housing PMXXXB

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71551083
  • Cable/cable accessories

  Cable FEP,200inch, sep. housing PMXXXB

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71551084

  Valve block, 2x NPT1/2"_f/f /cp1.4404

  Mã đơn hàng
  71324850

  Valve block, 2x NPT1/2"_m/f /cp1.4404

  Mã đơn hàng
  71324854

  Valve block, 2x G1/2B_m/ /cp1.4404

  Mã đơn hàng
  71324855

  Valve block, 2xG1/2B _m/f/cpl1.4404_Gr.

  Mã đơn hàng
  71435173

  Valve block, 2xNPT1/2_m/f/cpl1.4404_Gr.

  Mã đơn hàng
  71435180

  Valve block, 2xNPT1/2_f/f/cpl1.4404_Gr.

  Mã đơn hàng
  71435186

  Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

  Mã đơn hàng
  71102216

  Mounting bracket 2 valve,stainless steel

  Mã đơn hàng
  71372498

  Weather protection cover, plastic, XW111

  Mã đơn hàng
  71438291

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn