Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cerabar PMC71B - pressure transmitter

Cerabar PMC71B - pressure transmitter

Smart pressure transmitter which detects process anomalies like changes in the loop characteristics

PMC71B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71487198
 • Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71487199
 • Blind plug, NPT1/2, Alu

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71487201
 • Blind plug, NPT1/2, 316L

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71487203
 • Cable gland M20, plastic

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71435135
 • Cable gland M20, brass nickel plated

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71435136
 • Cable gland M20, 316L

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71435137
 • Adapter set M20x1.5-G1/2, Alu

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71440660
 • Adapter set M20x1.5-G1/2, 316L

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71440667
 • M12 plug,CuZn-nickel plated,housing side

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71435138
 • M12 plug, 316L, housing side

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71435139
 • HAN7D plug, 90deg, housing side

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71439098
 • Housing filter Al, EPDM

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71549578
 • Cover, Alu, closed

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71435116
 • Cover, Alu, closed, Ex d

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71435118
 • Cover, 316L, closed, Ex d

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71435122
 • Cover red, Alu, closed, Ex d

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71439086
 • Cover, 316L, sight window, Ex d

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71435123
 • Cover, Alu, sight window

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71439089
 • Cover, Alu, sight window, Ex d

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71439090
 • Cover red, Alu, sight window, Ex d

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71439088
 • Cover, Alu, connection compartment, Ex d

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71435121
 • Cover, 316L, connect. compartment, Ex d

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71435128
 • Cover, Alu, connection compartment

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71439085
 • Cover red, Alu,connect. compartment,Ex d

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71439087
 • Cover sealing HNBR, -40oC, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71435132
 • HistoROM DU105A - blank

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71486019
 • Terminal unit TU100B, 4-20mA

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71435766
 • Terminal unit TU101B, 4-20mA, OVP

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71435767
 • Segment display VU100

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71435772
 • Elektronics PMx7xB

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPP0018-
 • Segment display + Bluetooth VU101

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71435779
 • Graphical display VU112

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71435775
 • Graphical display + Bluetooth VU113

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71435781
 • O-ring 26.7x1.78 FKM 70, O2, 5 pieces

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52010137
 • O-ring 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5 pcs

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52010155
 • O-ring 26.7x1.78 FKM70,degreased, 5 pcs.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020768
 • O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 5 pieces

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020770
 • O-ring 26.7x1.78 FKM -40oC, 5 pieces

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020771
 • O-ring 26.7x1.78 FFKM 75 CHEMRAZ, 1 pc.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020773
 • O-ring 26.7x1.78 Kalrez 6375, 1 pc.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71114820
 • O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71316464
 • Screw set, M5x16, 4 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71495134
 • Adapter PMC71X/51B G1/2,d11,4,Da30,316L

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020217
 • Adapter PMC71 PF1/2, d3, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020224
 • Adapter PMC71 G1/2, d11.4, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020225
 • Adapter PMC71 PT1/2, d11.4, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020226
 • Adapter PMC71 NPT1/2, d11.4, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020227
 • Adapter PMC71 NPT1/2, NPT1/4, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020228
 • Adapter PMC71 M20, d3, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020229
 • Adapter PMC71 G1/2, d3, 316L, 3.1

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52020230
 • Adapter Cbar S G1-1/2 ISO228,316L,screws

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  71007932
 • Spacer for process adapter, screws

  • Connection (process)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  58
  52020441
 • Sensor Cerabar PMC71B

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  XPP0014-
 • Cable PE,80inch, sep. housing PMXXXB

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71551044
 • Cable PE,200inch, sep. housing PMXXXB

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71551080
 • Cable PE,400inch, sep. housing PMXXXB

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71551083
 • Cable FEP,200inch, sep. housing PMXXXB

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71551084
 • HAN7D socket, cable side

  Mã đơn hàng
  71474958
 • Valve block, 2x NPT1/2"_f/f /cp1.4404

  Mã đơn hàng
  71324850
 • Valve block, 2x NPT1/2"_m/f /cp1.4404

  Mã đơn hàng
  71324854
 • Valve block, 2x G1/2B_m/ /cp1.4404

  Mã đơn hàng
  71324855
 • Valve block, 2xG1/2B _m/f/cpl1.4404_Gr.

  Mã đơn hàng
  71435173
 • Valve block, 2xNPT1/2_m/f/cpl1.4404_Gr.

  Mã đơn hàng
  71435180
 • Valve block, 2xNPT1/2_f/f/cpl1.4404_Gr.

  Mã đơn hàng
  71435186
 • Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

  Mã đơn hàng
  71102216
 • Mounting bracket 2 valve,stainless steel

  Mã đơn hàng
  71372498