Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Asset Health Monitoring Solution SRP700 Rockwell Edition

Asset Health Monitor SRP700 quickly gives an overview of the plant device status ©Endress+Hauser

SRP700 Asset Health Monitor quickly gives an overview of the plant device status

System Overview Asset Health Monitoring Solution, SRP700 Rockwell Edition ©Endress+Hauser

System Overview Asset Health Monitoring Solution, SRP700 Rockwell Edition

SRP700 Gateway provides a virtual representation of the physical network architecture ©Endress+Hauser

SRP700 Gateway provides a virtual representation of the physical network architecture

SRP700 Client for state-of-the-art Asset Health Management ©Endress+Hauser

SRP700 Client for state-of-the-art Asset Health Management

Field Xpert SMT70 for mobile Plant Asset Management ©Endress+Hauser

Field Xpert SMT70 for mobile Plant Asset Management

Streamline your plant operation by benefitting from data from the field

Devices often report maintenance required months before they fail. In a lot of cases, such information is not collected or is lost in logfiles of the control system, where maintenance technicians do not have access. Our Asset Health Monitoring solution accesses this information and presents it in easily readable form to all involved in the running of a plant. This not only improves transparency, but also reduces maintenance costs while increasing plant availability.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Sản phẩm không có tại thị trường này.

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
 • Lợi ích

  • Take actions on diagnostic data provided by devices.

  • Connect with a fingertip to the device for troubleshooting and configuration.

  • See current and past diagnostic data as well as prescription measures together with their time stamps.

  • Analyze historical...

 • Phạm vi ứng dụng

  SRP700 is a pre-engineered software based solution for Rockwell Automation systems, tailored for various industries. It runs on traditional hardware or in a virtual machine environment and comprises a central monitor and gateway, a standard client for...

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn