Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Ecograph T RSG35 - Universal Graphic Data Manager

Ecograph T RSG35
Universal Graphic Data Manager

Paperless recording, visualization and monitoring of the process values at the same time

RSG35
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Jack screw short (1 piece)

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  71035184
 • Terminal strip 6 pole FMC1,5/6-ST-3,5

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  51009211
 • Terminal strip 9 pole FMC1,5/9-ST-3,5

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  71037363
 • Terminal strip 3 pole FKC2,5/3-ST-5,08

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  71037408
 • Terminal strip 4 pole FKC2,5/4-ST-5,08

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  71037410
 • Terminal strip 6 pole FKC2,5/6-ST-5,08

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  71037411
 • Terminal plug 3pole "N L PE" pitch 5.08

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  71123475
 • Gasket housing RSG35

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71155329
 • Tubus RSG35/RSG45

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71273443
 • Real panel RSG35, laser printing

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  71389871
 • Analogue board, 4 channel, slot 1-3

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  XPR0007-A1
 • Battery Lithium 3V 1/2AA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  50030554
 • Mother board

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  XPR0007-B1
 • Power supply 24V AC/DC

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  18
  XPR0007-B2
 • Power supply 100-230VAC(+/-10%)

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  18
  XPR0007-B3
 • Display TFT 5,7" VGA + ribbon cable

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  XPR0007-A2
 • Spare parts kit Display"

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  XPR0007-A3
 • Front + navigator + ribbon cable

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  XPR0007-A4
 • Spare parts kit card holder

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  XPR0007-A6
 • CPU + Software RSG35

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  XPR0008-
 • Field Data Manager Software MS20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  MS20-
 • Software RSG35 (Release Code)

  Mã đơn hàng
  XPR0009-
 • Accessories RXU10

  Mã đơn hàng
  RXU10-
 • Service

  Mã đơn hàng
  DIENST-
 • Memorycard SD 1GB neutral

  Mã đơn hàng
  71187780