Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Tablet PC Field Xpert SMT70

Field Xpert SMT70

Universal, high-performance tablet PC for device configuration

SMT70
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Loại
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Field Xpert SMT71 - Software Upd.Service

  • further parts
  Mã đơn hàng
  SMT71-
  • further parts

  FieldPort SFP20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  SFP20-
  • further parts

  FieldPort SFP50

  • further parts
  Mã đơn hàng
  SFP50-
  • further parts

  Viator Bluetooth Interf. f.HART Protocol

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71066844
  • further parts

  Office Docking Station

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71371366
  • further parts

  Vehicle Docking Station

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71371367
  • further parts

  X-Strap

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71371368
  • further parts

  Shoulder Strap

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71371369
  • further parts

  Leather protective cover

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71371370
  • further parts

  Battery high capacity 7800mAh ≤14h

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71371371
  • further parts

  Battery std. capacity 3950mAH ≤7h

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71371372
  • further parts

  Dual battery charger high+std. capacity

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71371374
  • further parts

  Hand strap SMT70

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71372868
  • further parts

  Standard Tablet Charger SMT70

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71372869
  • further parts

  Power Cord US

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71394581
  • further parts

  Power Cord CH

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71394582
  • further parts

  Power Cord UK

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71394583
  • further parts

  Power Cord EU

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71410402
  • further parts

  Power Cord IT

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71410403
  • further parts

  Power Cord ZA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71410405
  • further parts

  Microsoft Adapter USB 3.0 to Ethernet

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71410549
  • further parts

  RFID NFC TAG Leser/Schreiber USB

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71413421
  • further parts

  Viator USB-Hart Modem with PowerXpress

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71419778
  • further parts

  Power Cord AU

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71439593
  • further parts

  Field Xpert SMT70

  • further parts
  Mã đơn hàng
  SMT70-

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn