Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

FieldEdge SGC200

Edge Device FieldEdge SGC200 ©Endress+Hauser

The FieldEdge SGC200 enables the connection of Endress+Hauser Bluetooth devices to the Netilion platfom and can be ordered directly here.

Bluetooth edge device for connecting measuring technology to the Netilion Platform

The FieldEdge SGC200 enables the connection of Endress+Hauser Bluetooth devices to the Netilion Platform. Data transmission is via a global SIM card and LTE network. Device IDs, device readings and NAMUR NE 107 status information are transmitted.

Sản phẩm không có tại thị trường này.

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
 • Lợi ích

  • Reliable transmission of measured values via encryptedBluetooth communication.

  • Transmission of the measurement and status information of the connected instruments.

  • Easy installation and commissioning of up to five Endress+Hauser Bluetooth devices.

  • ...

 • Phạm vi ứng dụng

  The FieldEdge SGC200 enables the connection of Endress+Hauser Bluetooth devices to the Netilion Platform. Data transmission is via a global SIM card and LTE network. Device IDs, device readings and NAMUR NE 107 status information are transmitted.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn