Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture fieldbus indicator RID16 with FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA protocol

RID16
8 channel field indicator for fieldbuses

Indication of up to 8 process or calculated values for FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA protocol

RID16
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Housing/housing accessories

  Lower part Alu, metric thread

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  RIA16X-GD
  • Housing/housing accessories

  Lower part Alu, NPT1/2 thread

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  RIA16X-GE
  • Housing/housing accessories

  Front plastics incl. front foil

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  RID16X-GA
  • Housing/housing accessories

  Front Alu incl. front foil + glass

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  RID16X-GB
  • Housing/housing accessories

  Lower part plastics

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  RID16X-GC
  • Electronic

  Electronics FOUNDATION Fieldbus cpl. (Ex + non Ex)

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  RID16X-EA
  • Electronic

  Electronics PROFIBUS PA cpl. (Ex + non Ex)

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  RID16X-EB
  • Housing/housing accessories

  Kit cover + connection parts: Cover for front + lower part, counter plate for cable gland (plastic housing), ribbon cable main board-display board

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  RIA16X-GF
  • Housing/housing accessories

  Kit small parts: Goretex filter, 2x hinge bolts, cable shield ground clamp (metal set = 5 x bracket + bolt / washers)

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  RIA16X-GG
  • Display

  LC-display incl. display board

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  RIA16X-DA
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-

  Cable gland NPT1/2, D4.5-8.5 IP68

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  51006845

  Fieldbus connector PA M20;M12 L250

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  71079762

  Fieldbus connector PA M20;7/8" L250

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  71079765

  Fieldbus connector FF M20;7/8" L250

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  71082008

  2x cable gland M16, polyamide

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  RK01-AA

  1x adapter M20 on NPT1/2, stainless steel

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  RK01-AD

  Install. kit stainl. steel housing W08

  Mã đơn hàng
  71091611

  Mounting set wall/pipe, plastic housing RIA46, RIA16, RID16

  Mã đơn hàng
  RK01-AH

  RIA16/RID16/RIA46 weather protection cover

  Mã đơn hàng
  RK01-AR

  SERVICE

  Mã đơn hàng
  DIENST-

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn