Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture process meter RIA452

RIA452
Process indicator with pump control

Digital process meter in panel mounted housing for monitoring and displaying analog measured values

RIA452
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Indicators with control unit

 • Measuring principle

  Process indicator with pump control

 • Function

  Display
  Power
  Switch
  Seperate
  Convert
  Count
  Calculate

 • Display

  LCD multicolour
  Illuminated
  Bargraph

 • Power Supply

  90...250 V AC
  20...28 V AC
  20...36 V DC

 • Input

  1 x analog (U, I, RTD, TC, R)

 • Output

  1 x analog (U, I)
  1 x transmitter power supply

 • Output

  1 x analog (U, I)
  1 x transmitter power supply

 • Software functions

  Pump control
  Linearisation
  Flow calculation
  Batch counter

 • Certificates

  FM AIS I,II,III/1/ABCDEFG
  CSA (Ex ia)I,II,III/1/ABCDEFG

 • SIL

  Not defined

 • Panel mounting

  panel mounting

 • Measuring principle

  Display

 • Function

  Display
  Power
  Switch
  Seperate
  Convert
  Count
  Calculate

 • Certification

  UL rec. Comp
  ATEX Ex i
  FM USA IS
  FM USA NI
  CSA IS
  CSA NI
  TIIS Ex ia

 • Input

  1 x analog (U, I, RTD, TC, R)

 • Output

  1 x analog (U, I)
  1 x transmitter power supply

 • Relay output

  4...8 x changeover contacts

 • Auxiliary power supply / Loop power supply

  90...250 V AC
  20...28 V AC
  20...36 V DC

 • Dimensions (wxhxd)

  Panel housing:
  96 x 96 x 161.3 mm
  (3.78" x 3.78" x 6.35")

 • Software

  Pump control
  Linearisation
  Flow calculation
  Batch counter

 • Operation

  3 keys
  Interface RS252 + ReadWin2000

 • Display

  LCD multicolour
  Illuminated
  Bargraph