Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture process panel meter RIA45

RIA45
Process meter with control unit

Multifunctional panel mounted process meter for monitoring and indication of analog measured values

RIA45
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Indicators with control unit

 • Measuring principle

  Process meter with control unit

 • Function

  Display
  Loop power supply
  Transmitter functionality
  Barrier
  Signal isolation
  Calculation
  Limit alarm

 • Display

  Multicolor backlight LCD
  White/black/yellow
  Bargraph
  Unit
  TAG
  Alarm warning in plain text

 • Power Supply

  20...250V AC/DC

 • Input

  2 x universal (U, I, R, RTD, TC)

 • Output

  1 x loop power supply

 • Output

  1 x loop power supply

 • Software functions

  Linearization
  Minimum value per channel
  Maximum value per channel
  Calculation
  Band value monitoring

 • Certificates

  ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
  CSA General Purpose
  CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4
  FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4
  TIIS [Ex ia] IIC
  NEPSI [Ex ia] IIC
  UK II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC
  marine certificate

 • SIL

  2

 • Panel mounting

  panel mounting

 • Measuring principle

  Display

 • Function

  Display
  Loop power supply
  Transmitter functionality
  Barrier
  Signal isolation
  Calculation
  Limit alarm

 • Certification

  ATEX II (1)GD[Ex ia] 4C
  CSA AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4
  FM AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4
  Marine approval
  UR C/US

 • Input

  2 x universal (U, I, R, RTD, TC)

 • Output

  2 x analogue output (I, U)
  1 x loop power supply

 • Relay output

  2 x changeover contact
  1 x open collector

 • Auxiliary power supply / Loop power supply

  20...250V AC/DC

 • Dimensions (wxhxd)

  Panel housing:
  96 x 48 x 175 mm
  (3.78" x 1.89" x 6.89")

 • Software

  Linearization
  Minimum value per channel
  Maximum value per channel
  Calculation
  Band value monitoring

 • Operation

  3 keys
  Interface CDI to USB at PC + configuration software FieldCare

 • Display

  Multicolor backlight LCD
  White/black/yellow
  Bargraph
  Unit
  TAG
  Alarm warning in plain text

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn