Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Fieldgate SFG500
Intelligent Ethernet/PROFIBUS gateway

Fieldgate SFG500 - Ethernet/PROFIBUS gateway for remote monitoring © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500 - Ethernet gateway with integrated Web server that provides an independent access route to a PROFIBUS network. Plant Access Point for PROFIBUS devices.

Fieldgate SFG500 - Intelligent Ethernet/PROFIBUS gateway © Endress+Hauser

One hardware, multiple options: Fieldgate SFG500 is designed to serve a variety of applications. The operating mode of a Fieldgate SFG500 is determined by an optional Fieldgate Module SFM500

Learn how Fieldgate SFG500 and the memory card Fieldgate Module SFM500 work together to provide advanced status monitoring of intelligent devices in a PROFIBUS network.

Fieldgate SFG500 “Asset Monitor” Advanced mode © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500 “Asset Monitor” Advanced mode: Asset Status List with indication of NE 107 status

Fieldgate SFG500 “Asset Monitor” Advanced mode © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500 “Asset Monitor” Advanced mode: Event e-mail notification listing all events of a certain time period

Fieldgate SFG500 “Asset Monitor”
Advanced mode © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500 “Asset Monitor” Advanced mode: Event Logging for device diagnostic messages and other changes versus a defined baseline

Fieldgate SFG500 “Access Point” Basic mode © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500 “Access Point” Basic mode: PROFIBUS Live List with indication of communication status

Fieldgate SFG500 “Access Point” Basic mode © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500 “Access Point” Basic mode: PROFIBUS Monitor counts reconfigurations and diagnostic events

Fieldgate SFG500 “Access Point” Basic mode © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500 “Access Point” Basic mode: PROFIBUS Settings may be autodetected or user-defined

Fieldgate SFG500 “Asset Monitor” Advanced mode © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500 “Asset Monitor” Advanced mode: Slave Details showing device status with cause and remedy information

Fieldgate SFG500 „Process Monitor“ Advanced mode: Monitoring cyclic and acyclic process values © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500 „Process Monitor“ Advanced mode: Monitoring cyclic and acyclic process values

Fieldgate SFG500: Integration with FieldCare © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500: Integration with FieldCare - software tool for field device configuration, for basic and advanced mode

Fieldgate SFG500: Integration with FieldCare, for basic and advanced mode © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500: Integration with FieldCare - software tool for field device configuration, for basic and advanced mode

PROFIBUS automation topology with Fieldgate SFG500 © Endress+Hauser

Get the most information out of your field device by using FieldCare, scalable software tool for device configuration and integrated Plant Asset Management solutions.

Parallel access to PROFIBUS networks, monitoring of PROFIBUS and HART device status

Fieldgate SFG500 is a system component that provides an independent access route to a PROFIBUS network. It may be used in a variety of applications that are supported by specific operating modes.
Fieldgate SFG500 may be used in a variety of applications that are supported by specific operating modes. The operating modes are determined by the use of an optional memory card (Fieldgate Module SFM500).

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

please wait Loading alternative products

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
 • Lợi ích

  • PROFIBUS listener and Master Class 2: automatically integrates itself into a PROFIBUS network and finds all connected devices

  • HART support via PROFIBUS: HART device support and device diagnostics

  • PROFIBUS observer: monitors network traffic and device...

 • Phạm vi ứng dụng

  Without a memory card, Fieldgate SFG500 operates as a plant access point. In this case, it acts as an Ethernet gateway with adaptive PROFIBUS Master Class 2 capabilities to support FDT-based plant asset management host applications, e.g. FieldCare.

  With...

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn