Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Netilion Smart System for Aquaculture

Netilion Smart System for Aquaculture ©Endress+Hauser

Package of smart sensors that supervise water quality in aquacultures intelligently and comfortably.

The Netilion Smart System for Aquaculture empowers users to monitor the water quality of their production by simply using their smartphone. The package consists of smart sensors and connectivity to communicate the water quality parameters to the user. The user receives all information on his smartphone after installing the Smart Systems App. This way the user can easily analyze the water quality to be able to ensure a healthy fish stock. Please note: The use of the app requires a plan.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Sản phẩm không có tại thị trường này.

please wait Loading alternative products

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
 • Lợi ích

  • Intelligent and easy monitoring of water quality in aquaculture, ensure good water quality to increase production in aquaculture applications.

  • Sensor for relevant parameters, such as dissolved oxygen, ammonium, nitrate and temperature in sweet or salt...

 • Phạm vi ứng dụng

  In the area of aquaculture, water quality plays a vital role for ensuring a high stock output. The mortality of fish in aquaculture can be reduced by up to 40 % through optimal water quality. The Netilion Smart System for aquaculture makes it possible...

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

 • Sản phẩm cũ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn