Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
WirelessHART Fieldgate SWG70 with Ethernet and RS-485 interfaces

WirelessHART Fieldgate SWG70

Intelligent WirelessHART gateway with Ethernet and RS-485 interfaces

SWG70
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Loại
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Remote dipole antenna

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71131502
  • further parts

  Remote panel antenna

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71131503
  • further parts

  Remote cabinet antenna

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71131504
  • further parts

  Lightning / EMP protector

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  71131505
  • further parts

  Coaxial cable 2,5 meter

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3;5
  71131509
  • further parts

  Coaxial cable 5 meter

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3;5
  71131508
  • further parts

  Coaxial cable 10 meter

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3;5
  71131507
  • further parts

  Coaxial cable 15 meter

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3;5
  71131506
  • further parts

  Replacement antenna

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71131510

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn