Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Prothermo NMT539 - Average temperature

Average temperature measurement
Prothermo NMT539

High precision average temperature measurement

NMT539
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • O-ring, terminal box, small, CR

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52017174
 • O-ring, electric cover, NBR

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  017803-0043
 • O-ring, terminal housing, NBR

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  017803-0044
 • Cover, connection housing

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52017175
 • Cover, terminal box, Alu, NMT

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  017802-0008
 • Cover, E-housing NMT532/9, M88 long type

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  70106024
 • NMT539Module, Exia, Temp.+WB 1m, v.186

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  70108674
 • Module assembly, FM, Temp., WB 2m v.185

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  70108675
 • Module assembly, FM, Temp., WB 1m v.185

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  70108676
 • NMT539/532Module,Exia, Temperature,v.184

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  70108677
 • NMT539Module, Exia, Temp.+WB 2m, v.186

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  70108679
 • NMT539Module, Exia,W&M,Temp.+WB 1m,v.186

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71086630
 • NMT539Module,Exia,W&M,Temperture, v.184

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71086631
 • NMT539Module, Exia,W&M,Temp.+WB 2m,v.186

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71086632
 • NMT539Module,TIIS Exd[ia],Temp.,v.184

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71114398
 • NMT539Module,TIIS Exd[ia],T+WB1m,v.186

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71114400
 • NMT539Module,TIIS Exd[ia],T+WB2m,v.186

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71114401
 • Terminal, EMC filter assembly

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  58020200
 • Terminal + EMC filter ass. TIIS Exd[ia]

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71114402
 • O-ring, terminal box, small, CR

  Mã đơn hàng
  017880-5026
 • Input module NMT539

  Mã đơn hàng
  71130913
 • Simulator NMT539

  Mã đơn hàng
  71130915

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn