Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

iTEMP FF TMT125

Product picture temperature transmitter TMT125 ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Rail transmitter

 • Input

  8 x for RTD, TC, Ohm, mV

 • Output

  FOUNDATION Fieldbus H1

 • Auxiliary power supply

  9...32 V DC (FOUNDATION Fieldbus)

 • Communication

  FOUNDATION Fieldbus H1

 • Installation

  DIN rail / field housing

 • Accuracy

  (Pt100, -50...200 °C) <= 0,33 K

  (Pt100, -58...392 °F) <= 0,6 °F

 • Galvanic isolation

  yes

 • Certification

  ATEX II2 (1G/D) G Ex ia IIC T4

  ATEX II (1) GD [Ex ia] IIC

  FM IS, NI /I/1+2/ABCD/T4

  FM AIS/I,II,III/1/ABCDEFG

  FMC IS, NI/I/1+2/ABCD/T4

  FMC AIS/I,II,III/1/ABCDEFG
  IECEx Ex ia IIC T4 [Ex ia] IIC

  IECEx Ex nA II T4

  NEPSI [Ex ia] IIC

  NEPSI Ex nA II T4

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn