Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture temperature transmitter TMT111

iTEMP PCP TMT111

TMT111
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

24 tài liệu
  • Thông tin kĩ thuật (TI)

  Technical Information iTEMP® TMT111, DIN rail

  • Thông tin kĩ thuật (TI)
  bản tiếng Anh - 12/2018
  New version available in English

  Universal temperature transmitter for resistance thermometers (RTD), thermocouples, resistance and voltage transmitters, PC programmable, for installation on DIN rail according to IEC 60715

  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  iTEMP® TMT111, DIN rail Operating Instructions

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 12/2018
  New version available in English

  Universal temperature transmitter for resistance thermometers (RTD), thermocouples, resistance and voltage transmitters, PC programmable, for installation on DIN rail according to IEC 60715

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  iTEMP TMT111

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 11/2008
  New version available in English

  FM: Control Drawing IS, NI 141701111

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  iTEMP TMT111

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 11/2008
  New version available in English

  CSA: Control Drawing IS, NI 141701112

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  iTEMP TMT111 ATEX: II2(1)G Ex ia IIC T4...T6 Gb Safety Instructions

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 03/2018
  New version available in English

  ATEX: II2(1)G Ex ia IIC T4...T6 Gb

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)

  Control Drawing FM iTEMP® TMT111, TMT117, TMT118

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)
  bản tiếng Anh - 02/2005
  New version available in English

  Temperature transmitter iTEMP® TMT111, TMT117, TMT118 Installation Notes for hazardous locations

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)

  Control Drawing CSA iTEMP® TMT111, TMT117, TMT118

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)
  bản tiếng Anh - 11/2004
  New version available in English

  Temperature transmitteriTEMP® TMT111, TMT117, TMT118 Installation Notes for hazardous locations

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Temperaturmesstechnik

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Đức - 02/2020
  New version available in English

  Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Temperaturmesstechnik

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Đức - 05/2023
  New version available in English

  Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Misura della temperatura

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Ý - 02/2020
  New version available in English

  Termometri e trasmettitori per l'industria di processo

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Mesure de température

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Pháp - 12/2019
  New version available in English

  Capteurs et transmetteurs pour les industries de process

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  温度計

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Nhật - 02/2020
  New version available in English

  プロセス産業向けの温度計 および伝送器

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Catálogo medición temperatura

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Tây Ban Nha - 04/2018
  New version available in English

  Termómetros y transmisores para la industria de proceso

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)

  Temperature measurement

  • Các lĩnh vực hoạt động(FA)
  bản tiếng Anh - 05/2023
  New version available in English

  Thermometers and transmitters for the process industry

  • Công bố của nhà sản xuất

  Product family: DIN rail transmitter

  • Công bố của nhà sản xuất
  bản tiếng Anh - 03/2017
  New version available in English

  Product root: TMT111- Declaration number: HE_00452_01.17 Manufacturer specification: RoHS

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu

  Product family: DIN rail transmitter

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
  bản tiếng Anh - 04/2016
  New version available in English

  Product root: TMT111- Declaration number: EC_00324_01.16

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu

  Product family: DIN rail transmitter

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
  bản tiếng Anh - 06/2021
  New version available in English

  Product root: TMT111- Declaration number: EC_00163_02.16

  • Hỗn hợp

  Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, ACCESSORIES: T_INSERTS, DIN rail transmitter, Field transmitter, HEAD TRANSMITTERS, PROCESS RTD DIRECT CONTACT, Process RTD general purpose

  • Hỗn hợp
  bản tiếng Nga - 11/2020
  New version available in English

  Product root: TET300-, TMT111-, TMT112-, TMT121-, TMT122-, TMT127-, TMT128-, TMT142-,TMT142B-, TMT162-, TMT180-, TMT181-, TMT182-, TMT187-, TMT188-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TPC100-, TPC300-,TS111-, TS211-, TST310-, TST602- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-DE.AB53.B.01191/20

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters, Process RTD heavy duty, Process TC heavy duty, RTD therm ometer

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 07/2022
  New version available in English

  Product root: OTMT127-, OTMT128-, OTMT187-, OTMT188-, OTMT31-, OTMT80-, OTMT82-, OTMT84-, OTMT85-, TMT111-, TMT111L-, TMT112-, TMT11 2L-, TMT121-, TMT121L-,TMT122-, TMT125-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT142B-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162-, TMT162C-, TMT162R-, TMT1 65-, TMT180-, TMT180L-, TMT181-, TMT181L-, TMT182-, TMT182L-, TMT184-, TMT187-, TMT188-, TMT31-, TMT470L-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, T MT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86- Region: Great Britain Approval agency: CML Protection: Ex d, Ex e, Ex i, Ex m, Ex t

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: DIN rail transmitter

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 06/2006
  New version available in English

  Product root: TMT111-, TMT117-,TMT118- Region: Europe (ATEX) Approval agency: PTB Category: II 2(1) G Protection: Ex ia IIC T6...T4

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: DIN rail transmitter

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 06/2006
  New version available in English

  Product root: TMT111-, TMT117-,TMT118- Region: Canada, USA Approval agency: CSA Category: I/1,2/A,B,C,D/ Protection: IS, NI

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: DIN rail transmitter

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 06/2006
  New version available in English

  Product root: TMT111-, TMT117-,TMT118- Region: USA Approval agency: FM Category: I/1,2/A,B,C,D/ Protection: AEx ia IIC T6...T4

  • Đo lường

  Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters

  • Đo lường
  bản tiếng Nga - 09/2021
  New version available in English

  Product root: TMT111-, TMT112-, TMT121-, TMT122-, TMT125-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT142B-, TMT162-, TMT180-, TMT181-, TMT182-, TMT187-, TMT188-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85- Region: Russia Approvalagency: Rosstandart Approval number: 57947-19 Metrology type: Metrology

  • An toàn sản phẩm ở địa điểm thông thường

  Product family: Contactors/transmitters, DIN rail transmitter, ECO-GRAPH, FIELD TRANSMITTER, Head transmitters, Memo-Graph, PROCESS DISPLAYS, RTD-THERMOMETER

  • An toàn sản phẩm ở địa điểm thông thường
  bản tiếng Anh - 04/2019
  New version available in English

  Product root: RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA46-, RMA42-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, TMR31-, TMR35-, TMT111-, TMT112-, TMT121-, TMT122-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT162-, TMT180-, TMT181-, TMT182-, TMT187-, TMT188-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TTR31-, TTR35- Region: Canada, USA Approval agency: UL

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn