Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture temperature transmitter TMT84

iTEMP TMT84
Temperature head transmitter

Transformation of sensor signals into standardized digital output signals for all industries

TMT84
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Head transmitter

 • Input

  2 x RTD, TC, Ohm, mV

 • Output

  PROFIBUS PA

 • Auxiliary power supply

  9...32 V DC (PROFIBUS PA)
  9...17,5 V DC (FISCO/FNICO)

 • Communication

  PROFIBUS PA

 • Installation

  Terminal head form B

 • Accuracy

  (Pt100) <= 0,1 K
  (Pt100) <= 0,18 °F

 • Galvanic isolation

  yes

 • Certification

  ATEX II3G Ex ic IIC T6
  ATEX II2D Ex tb IIIC Db
  ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6
  ATEX II3G Ex nA IIC T6
  ATEX II3D Ex tc IIIC Dc
  ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D
  ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D
  ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC
  FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD
  CSA C/US General Purpose
  FM IS, NI I/1+2/ABCD
  CSA IS, NI I/1+2/ABCD
  CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
  NEPSI Ex ia IIC T4/T5/T6
  TIIS Ex ia IIC T6
  NEPSI Ex nA IIC T4/T5/T6
  IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6
  FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
  EAC Ex ia IIC T6 Ga
  EAC Ex d IIC T6 Gb
  IECEx Ex tb IIIC Db
  IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
  INMETRO Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
  INMETRO Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
  NEPSI Ex d IIC T6 Gb
  UK II2D Ex tb IIIC Db
  UK II3D Ex tc IIIC Dc
  UK II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D Ex ia IIIC Dc
  UK II3G Ex nA IIC Gc, II3D Ex tc IIIC Dc
  UK II2G Ex db IIC T6 Gb, II2D Ex tb IIIC Db
  ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga