Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture T55 Explosion proof TC Thermometer, modular design - US style

T55
Explosion proof TC thermometer, US style

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

T55
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

19 tài liệu
  • Thông tin kĩ thuật (TI)

  T53, T54 and T55

  • Thông tin kĩ thuật (TI)
  bản tiếng Anh - 01/2023
  New version available in English

  Explosion proof thermocouple assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure for process industry

  • Hướng dẫn ngắn gọn (KA)

  T55 Compact Instructions

  • Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
  bản tiếng Anh - 12/2012
  New version available in English

  Explosion proof thermocouple assembly

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  T15, T55, TU211, TU221

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 08/2019
  New version available in English

  CSA: Control Drawing XP, NI, DIP 160100117

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  T15, T55, TU211, TU221

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 04/2019
  New version available in English

  FM: Control Drawing XP, NI, DIP 160100120

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 12/2022
  New version available in English

  Installation notes for CSA approved apparatus

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  T15, T55, TU221, TU211

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 08/2019
  New version available in English

  CSA: Control Drawing XP, DIP 160100115

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)

  T15, T55, TU211, TU221

  • Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
  bản tiếng Anh - 04/2019
  New version available in English

  FM: Control Drawing XP, DIP 160100119

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)

  Control Drawing FM XP, NI, DIP T15, T55, TU211, TU221

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)
  bản tiếng Anh - 11/2020
  New version available in English

  Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion Proof T55, RTD insert TU211, TC insert TU221 Installation Notesfor Hazardous Locations

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)

  Control Drawing FM Explosionproof T15, T55, TU211, TU221

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)
  bản tiếng Anh - 07/2006
  New version available in English

  Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion Proof T55, RTD insert TU211, TC insert TU221 Installation Notes for Hazardous Locations

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)

  Temperature assemblies T15, T55 Measurement inserts TU221, TU211 Installation notes for CSA explosion proof approved apparatus

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)
  bản tiếng Anh - 03/2020
  New version available in English

  Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion Proof T55, RTD insert TU211, TC insert TU221 Installation Not

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)

  Temperature assemblies T15, T55 Measurement inserts TU211, TU221 Installation notes for CSA explosion proof approved apparatus XP, DIP, NI

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)
  bản tiếng Anh - 03/2020
  New version available in English

  Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion Proof T55, RTD insert TU211, TC insert TU221 Installation Not

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)

  Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)
  bản tiếng Anh - 11/2006
  New version available in English

  Installation Notes for Hazardous Locations

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)

  Temperature assemblies T15, T55 Temperature inserts TU221, TU211 Control drawing FM (XP, DIP)

  • Chứng nhận FM/CSA (ZD)
  bản tiếng Anh - 11/2020
  New version available in English

  Installation Notes for FM approved apparatus

  • Tài liệu đặc biệt (SD)

  Device viewer

  • Tài liệu đặc biệt (SD)
  bản tiếng Anh - 07/2021
  New version available in English

  Technical documentation in other languages

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu

  Product family: Industrial modular thermometer, LOW COST RTD GENERAL PURPOSE, MAGPHANT, Plugs RTD direct contact, PROCESS RTD DIR ECT CONTACT, PROCESS RTD DIRECT IN CONTACT, Process RTD explosion proof, PROCESS RTD GENERAL PURPOSE, PROCESS RTDHEAVY DUTY, PROCESS RTD HYGIENIC, PROCESS TC DIRECT CONTACT, Process TC direct in contact, PROCESS TC EXPLOSION PROOF, PROCESS TCGENERA L PURPOSE, PROCESS TC HEAVY DUTY, RTD-THERMOMETER

  • Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
  bản tiếng Anh - 12/2021
  New version available in English

  Product root: DTT31-, DTT31L-, DTT35-, DTT35L-, GPTL-, MLTTS00-, MLTTS01-, OTR31-, OTR35-, OTR90-, OTR91-, OTR92-, OTR93-, OTR94-, OTR95-, OTR96-, T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH 52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM401-, TM411-, TMR31-, TMR31L-, TMR35-, TMR35L-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, T MT470L-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-,<b r/>TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-, TST90-, TTR31-, TTR35- {ZMMM_

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, Process RTD general purpose, PROCESS TC EXPLOSION PROOF

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 12/2022
  New version available in English

  Product root: T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TM111-, TM131-, TU211-, TU221- Region: Canada, USA Approval agency: CSA Category: I/2/A,B,C,D/T6...T1, I/1/A,B,C,D/T6...T1, 015~005/075/095/040, II,III/1/E,F,G/Txxx°C Protection: DIP, NI, XP

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, Process RTD general purpose, PROCESS TC EXPLOSION PROOF

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 04/2021
  New version available in English

  Product root: T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TM111-, TM131-, TU211-, TU221- Region: Canada, USA Approval agency: CSA Category: I/2/A,B,C,D/T6...T1, I/1/A,B,C,D/T6...T1, 015~005/075/095/040, II,III/1/E,F,G/Txxx°C Protection: DIP, NI, XP

  • Bảo vệ chống cháy nổ

  Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, Process TC explosion proof

  • Bảo vệ chống cháy nổ
  bản tiếng Anh - 11/2020
  New version available in English

  Product root: T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TU211-, TU221- Region: USA Approval agency: FM Category: I,II,III/1,2/A,B,C,D,E,F,G/ Protection: DIP, XP

  • An toàn sản phẩm ở địa điểm thông thường

  Product family: Process RTD explosion proof, Process RTD general purpose, PROCESS RTD HYGIENIC, Process TC explosion proof

  • An toàn sản phẩm ở địa điểm thông thường
  bản tiếng Anh - 01/2020
  New version available in English

  Product root: T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TM111-, TM131-, TM411-, TM412- Region: Canada, USA Approval agency: CSA