Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Bar stock thermowell iTHERM TT151 for a wide range of heavy duty industrial applications

iTHERM ModuLine TT151

Bar stock thermowell for a wide range of heavy duty industrial applications

TT151
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Max. process pressure (static)

  500 bar (7252 psi)
  Depending on Configuration

 • Maximum standard immersion length

  1500 mm

Phạm vi ứng dụng

The thermowell design is based on DIN43772 or ASME B40.9 and additionally it is available as a universal version that can be configured flexibly. The thermowell guarantees a good resistance to typical industrial processes. It comprises a full material bar stock with a root diameter from 9 to 50 mm. The tip can be straight, tapered or stepped. The thermowell can be fitted to a pipe or vessel in the system using a selection of commonly used flanged process connection, thread or weld-in versions.

 • Protects the temperature sensor against physical and chemical stress

 • High robustness for challenging process conditions

 • Pressure range: up to 500 bar (7252 psi)

 • For use in pipes, vessels or tanks

 • Easier maintenance and recalibration of the measuring point (sensor can be replaced without interrupting the process)

Lợi ích

 • TT151 is an industry standard thermowell manufactured from round barstock

 • Modular configuration according to DIN 43772 or ASME B40.9 or more flexible as universal version

 • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

 • Wide range of dimensions, materials and process connections available

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn