Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture Temperature field transmitter TMT142 with HART® communication

iTEMP TMT142
Temperature field transmitter

Transformation of sensor signals into stable and standardized output signals for all industries

TMT142
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Accuracy

  (Pt100, -50...200 °C) <=0,15 K
  (Pt100, -58...392 °F) <=0,3 °F

Phạm vi ứng dụng

Unsurpassed reliability, accuracy and long-term stability in critical processes over all industries. The configurable transmitter not only transfers converted signals from RTD sensors and thermocouples, but also resistance and voltage signals using HART® communication. It visualizes the signals on its own backlit display. A rugged field housing allows a direct connection in the process areas. Moreover, a swift and easy operation and maintenance can be realized by PC using operating software.

 • Temperature field transmitter with HART® protocol for converting various input signals to a scalable, analog 4.to 20 mA output signal

 • Universal input usable for: Resistance thermometers (RTD), thermocouples (TC), resistance transmitters (Ω), voltage transmitters (mV)

 • HART® protocol for operating the device on site using handheld terminal (DXR375) or remotely via the PC

 • Stainless steel housing for Ex d applications, optional

Lợi ích

 • Illuminated display, rotatable

 • Operation, visualization and maintenance with PC, e.g. using FieldCare operating software

 • Sensor monitoring: Failure conditioning, corrosion detection to NAMUR NE 89 and in event of sensor break or sensor short-circuit, NAMUR NE 43 compliant

 • Stainless steel housing for Ex d applications, optional

 • Approvals: ATEX (Ex ia, Ex d and dust ignition-proof), FM and CSA (IS, NI, XP and DIP)

 • Galvanic isolation

 • Min./max. process value recorded

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi