Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture Temperature field transmitter TMT142 with HART® communication

iTEMP TMT142
Temperature field transmitter

Transformation of sensor signals into stable and standardized output signals for all industries

TMT142
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Field transmitter

 • Input

  1 x RTD, TC, Ohm, mV

 • Output

  1 x analog 4...20 mA

 • Auxiliary power supply

  10,5...40 V DC (standard-version)
  10,5...30 V DC (Ex-version)

 • Communication

  HART-protocol

 • Installation

  in field

 • Accuracy

  (Pt100, -50...200 °C) <=0,15 K
  (Pt100, -58...392 °F) <=0,3 °F

 • Galvanic isolation

  yes

 • Certification

  UL rec. Comp
  FM IS, NI I/1+2/A-D
  ATEX II1G Ex ia IIC T6
  ATEX II2G Ex d IIC T6
  ATEX II3G Ex nA IIC T6
  ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db
  ATEX II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC
  CSA IS, NI I/1+2/A-D
  FM XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G
  CSA XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G
  CSA General Purpose
  IECEx Ex ia IIC T6 Ga
  IECEx Ex d IIC T6 Gb
  NEPSI Ex ia IIC T4-T6
  NEPSI Ex nA II T4-T6
  NEPSI Ex d IIC T4-T6
  EAC Ex ia IIC T6 Ga
  EAC Ex d IIC T6 Gb