Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
iTHERM TrustSens TM372 Hygienic compact thermometer, US Style

iTHERM TrustSens TM372
Self-calibrating temperature sensor

100% compliance, 0% effort Hygienic compact RTD thermometer, US style

TM372
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Commubox FXA195

  • further parts
  Mã đơn hàng
  FXA195-
 • FieldCare SFE500

  • further parts
  Mã đơn hàng
  SFE500-
 • Fieldgate FXA42

  • further parts
  Mã đơn hàng
  FXA42-
 • TrustSens TM372 U.S. Style

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TM372-
 • iTHERM TT412 Thermowell

  • further parts
  Mã đơn hàng
  TT412-
 • Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52018765
 • Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52028295
 • O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.

  Mã đơn hàng
  52021717
 • Weld-in adapter G3/4, d=55, 316L

  Mã đơn hàng
  52001052
 • Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011897
 • O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 pcs.

  Mã đơn hàng
  52014473
 • Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  71093129
 • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

  Mã đơn hàng
  52014472
 • Weld-in adapter G1, d=60, 316L

  Mã đơn hàng
  52001051
 • Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011896
 • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

  Mã đơn hàng
  52014472
 • Weld-in adapter G1, adjustable, 316L

  Mã đơn hàng
  52001221
 • Weld-in adapter G1, adjustable,316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011898
 • Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.

  Mã đơn hàng
  52014424
 • Grip cap flexible yellow TPE

  Mã đơn hàng
  71275424
 • Commubox FXA291 (Hardware)

  Mã đơn hàng
  51516983
 • Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m

  Mã đơn hàng
  52024216
 • Cordset 4p D18 IP69K

  Mã đơn hàng
  71217708
 • Adapto Upgrade TXU10 - TM37x

  Mã đơn hàng
  71392158
 • Configuration Kit TXU10

  Mã đơn hàng
  TXU10-