Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
RTD temperature transmitter iTEMP TMT31 for head mount process temperature sensors

iTEMP TMT31 head mount temperature transmitter

Accurate and reliable process temperature measurements for RTD sensors

TMT31
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  The unit is not repairable

  • further parts
  • further parts

  Fixing kit cpl.TMT8x/7x (european)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71044061
  • further parts

  Fixing kit cpl. TMT8x/7x USA(american)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71044062

  Adapter DIN rail mounting

  Mã đơn hàng
  71528231

  Configuration Kit TXU10

  Mã đơn hàng
  TXU10-

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn