Chương trình quản lý vòng đời thiết bị W@M (Life Cycle Management)

Tăng năng suất nhờ mọi thông tin cần thiết luôn trong tầm kiểm soát

Dữ liệu liên quan đến nhà máy và trang thiết bị đều được ghi lại ngay từ giai đoạn đầu lên kế hoạch và được lưu trữ cho đến hết vòng đời của trang thiết bị. Chương trình quản lý vòng đời thiết bị W@M (Life Cycle Management) là một nền tảng thông tin mở và linh hoạt với các công cụ trực tuyến luôn có sẵn. Nhân viên nhà máy có thể tiếp cận toàn bộ thông tin chuyên ngành dễ dàng và nhanh chóng. Điều này góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị kỹ thuật, đẩy nhanh quá trình thu mua đồng thời tăng thời gian vận hành máy. Cùng với loại hình dịch vụ phù hợp, chương trình quản lý vòng đời thiết bị W@M (Life Cycle Management) chắc chắn sẽ góp phần cải thiện hiệu suất cho từng công đoạn sản xuất.

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn