The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Cơ sở dữ liệu cập nhật góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị kỹ thuật, tăng thời gian vận hành máy đồng thời tối ưu hóa công tác bảo trì.

Chương trình quản lý vòng đời thiết bị W@M (Life Cycle Management)

Tăng năng suất nhờ mọi thông tin cần thiết luôn trong tầm kiểm soát

Dữ liệu liên quan đến nhà máy và trang thiết bị đều được ghi lại ngay từ giai đoạn đầu lên kế hoạch và được lưu trữ cho đến hết vòng đời của trang thiết bị. Chương trình quản lý vòng đời thiết bị W@M (Life Cycle Management) là một nền tảng thông tin mở và linh hoạt với các công cụ trực tuyến luôn có sẵn. Nhân viên nhà máy có thể tiếp cận toàn bộ thông tin chuyên ngành dễ dàng và nhanh chóng. Điều này góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị kỹ thuật, đẩy nhanh quá trình thu mua đồng thời tăng thời gian vận hành máy. Cùng với loại hình dịch vụ phù hợp, chương trình quản lý vòng đời thiết bị W@M (Life Cycle Management) chắc chắn sẽ góp phần cải thiện hiệu suất cho từng công đoạn sản xuất.

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm
Giải pháp
Quản lý Vòng Đời Sản Phẩm

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn