W@M Engineering – Lập kế hoạch và khả năng truy vết đáng tin cậy

Một hệ thống công cụ trực tuyến đa dạng cùng dữ liệu được cập nhật tự động sẽ đơn giản hóa công tác kỹ thuật hàng ngày

Quy trình kỹ thuật là yếu tố vô cùng quan trọng để vận hành nhà máy hiệu quả. Ứng dụng những công cụ tối tân trong quá trình lên kế hoạch giúp giảm thiểu thời gian chuẩn bị kỹ thuật đồng thời giảm chi tiêu nguồn vốn cho nhà máy. Để đảm bảo độ tin cậy cao, Khách Hàng có thể truy cập thông tin cập nhật mới nhất về sản phẩm. Qua đó Khách Hàng có thể đưa ra những quyết định chính xác dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đồng nhất. W@M Engineering mang đến cho Khách Hàng những công cụ hoạt động trên nền tảng web, giúp cho việc truyền dữ liệu phục vụ công tác thu mua vật tư và quy trình lắp đặt được dễ dàng trong suốt vòng đời của thiết bị..

Dữ liệu có chất lượng và tính đồng nhất cao

Các công cụ trực tuyến cho phép Khách Hàng lựa chọn, đánh giá và định hình sản phẩm phù hợp nhất nhờ có một danh mục sản phẩm đa dạng cho từng ứng dụng của từng ngành. Mã của từng sản phẩm riêng biệt tạo nên nền tảng cho bản chi tiết kỹ thuật và các dữ liệu thiết kế chuyên sâu. Trong suốt quy trình kỹ thuật, dữ liệu được cập nhật nhờ việc bổ sung thông tin thường xuyên. Giao diện mở cho phép tích hợp và trao đổi dữ liệu một cách dễ dàng. Dữ liệu về cấu trúc nhà máy được lưu lại để có thể sử dụng trong quá trình vận hành về sau.

Tài liệu điện tử đảm bảo khả năng truy xuất dữ liệu

 • Quản trị và lập kế hoạch dự án

 • Xử lý sơ đồ thiết bị và đường ống (P&ID) và các bảng dữ liệu kỹ thuật

 • Dễ dàng nhận dạng và định vị các thiết bị và điểm đo

 • Lựa chọn và xác định kích thước chính xác cho sản phẩm phù hợp với ứng dụng của Khách Hàng dựa trên thông số kỹ thuật cụ thể

 • Lưu lưu tài liệu về toàn bộ các quy trình và thiết bị như bản vẽ 2D & 3D và bản vẽ hoàn thiện

 • Dữ liệu kỹ thuật được lưu trữ giúp cho quá trình vận hành thử và bảo trì được dễ dàng

Lợi ích

 • Chỉ cần một nhà cung cấp duy nhất cũng có thể cung cấp toàn bộ các thiết bị đo lường hiện trường hoàn hảo và phù hợp nhất

 • Dữ liệu kỹ thuật được lưu lại ngay từ những công đoạn triển khai dự án giúp cho việc tham khảo thông tin về sau được thuận tiện

 • Mang đến sự hỗ trợ hoàn hảo trong các dự án của Khách Hàng, kể cả các thiết bị của bên thứ ba

 • Thống kê các thông số kỹ thuật, lên kế hoạch và kiểm soát tài liệu một cách hiệu quả nhờ chương trình trao đổi dữ liệu điện tử

 • Khả năng truy vết dữ liệu thiết bị hoàn hảo trong suốt vòng đời của sản phẩm

 • Dễ dàng chuyển giao dữ liệu về thiết bị đến công đoạn mua sắm trang thiết bị

 • Giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian, chi phí đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn