W@M Installation – chuẩn bị cho công tác lắp đặt nhanh chóng

Tối ưu hóa hiệu suất nhà máy cho khách hàng ngay từ bước khởi đầu

Công tác lắp đặt hiệu quả ngay từ lần đầu tiên hiện nay đã trở nên khả thi nhờ phần mềm quản lý vòng đời thiết bị W@M (W@M Life Cycle Management). Hệ thống công cụ trực tuyến cho phép Khách Hàng truy cập nhanh chóng vào hệ thống tài liệu và dữ liệu hiện hành cần thiết. Hệ thống bảng dữ liệu và thông tin kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, cùng nhiều tài liệu khác luôn có sẵn. Khi kết nối mạng trực tuyến, dữ liệu sẽ được cập nhật liên tục. Sau khi cài đặt, chúng tôi hỗ trợ Khách Hàng các dịch vụ và giải pháp tối ưu hóa được thiết kế theo yêu cầu riêng của Khách Hàng nhằm chuẩn bị cho thiết bị và quá trình vận hành thử hệ thống tại hiện trường cũng như các đợt kiểm tra mạch vòng.

Quá trình cài đặt thiết bị an toàn và chính xác

Ngay khi hoàn tất bàn giao thiết bị cho Khách Hàng, toàn bộ thông tin về thiết bị sẽ được lưu trữ trong hệ cơ sở dữ liệu sản phẩm của Endress+Hauser. Để phục vụ công tác cài đặt, Khách Hàng có quyền truy cập trực tuyến vào trang web địa phương endress.com hoặc truy cập vào cổng điện tử W@M Portal với nhiều dữ liệu chuyên sâu và chi tiết hơn. Khách Hàng có thể tải tài liệu và chương trình điều khiển thiết bị nếu cần, để đảm bảo cho quá trình cài đặt chính xác nhằm cấu hình và tích hợp thiết bị đồng bộ với hệ thống.

Dữ liệu về sản phẩm được cập nhật liên tục vào cơ sở dữ liệu

  • Truy cập tài liệu cập nhật của từng thiết bị như các Hướng dẫn sử dụng

  • Tải và cài đặt trực tiếp chương trình điều khiển thiết bị mới nhất

  • Lắp đặt và đấu nối chính xác các thiết bị

  • Công tác chuẩn bị cho quá trình cấu hình và vận hành thử diễn ra hiệu quả

  • Tài liệu chi tiết, định dạng chuẩn giúp việc hiển thị và sử dụng dễ dàng

Lợi ích

  • Tài liệu và thông tin về sản phẩm được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau

  • Hệ chương trình dễ sử dụng nhờ chương trình DTM (Device Type Manager) và các chương trình mở rộng

  • Dữ liệu báo cáo và các chứng nhận như báo cáo kết quả thử nghiệm, các chứng nhận chống cháy nổ

  • Rút ngắn thời gian vận hành thử, tiết kiệm chi phí nhờ quá trình cài đặt hiệu quả ngay từ lần đầu tiên

  • Giảm thiểu rủi ro cho các công đoạn tiếp theo nhờ quá trình cài đặt chính xác

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn