W@M Operations – dữ liệu giúp tối ưu hóa hoạt động bảo trì

Cải thiện công tác bảo dưỡng nhờ khả năng tiếp cận thông tin quan trọng về máy móc thiết bị

Hình ảnh và thông tin chi tiết về thiết bị của Khách Hàng là cơ sở quan trọng cho chiến lược bảo trì mang tính chủ động.Dữ liệu về thiết bị và các thông tin liên quan luôn được cập nhật tự động, cho phép Khách Hàng cải thiện quy trình hoạt động một cách liên tục. Bằng cách tổng hợp dữ liệu về các quy trình và hoạt động của nhà máy, Khách Hàng sẽ có được thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định về phương pháp đo lường nhằm giảm thiểu chi phí cho nhà máy, nâng cao tính khả dụng đồng thời gia tăng tính đồng bộ.

Thông tin chính xác và kịp thời

Dù Khách Hàng cần thông tin để cải thiện quy trình quản lý vật tư thay thế, truy xuất dữ liệu lịch sử của thiết bị bao gồm các sự kiện chính hay kiểm soát mức độ rủi ro, những thông tin cập nhật về thiết bị luôn có sẵn để đáp ứng mọi yêu cầu của Khách Hàng. Các công cụ dựa trên nền tảng web cho phép Khách Hàng quản lý thông tin hoạt động ở bất cứ nơi đâu và vào bất kỳ thời điểm nào. Kết hợp phần mềm quản lý thiết bị nhà máy và các dịch vụ được thiết kế theo yêu cầu riêng của Khách Hàng, các công cụ này góp phần tối ưu hóa hoạt động bảo trì thường nhật.

Quản lý hiệu quả các hoạt động bảo trì của Khách Hàng

  • Chuyển dữ liệu của quá trình chuẩn bị kỹ thuật, thu mua vật tư, và vận hành thử vào quá trình vận hành

  • Lưu trữ thông tin và tài liệu nhà máy mà không cần đến sổ sách

  • Truy xuất thông tin thiết bị một cách nhanh chóng

  • Cho dữ liệu tổng quan về tình trạng hiện tại của các thiết bị đã lắp đặt

  • Truy xuất các sự kiện và dữ liệu trong quá trình bảo trì, hiệu chuẩn hay vận hành thử

Lợi ích

  • Dữ liệu luôn được cập nhật xuyên suốt vòng đời của thiết bị trong nhà máy của Khách Hàng

  • Giảm thiểu thời gian ngưng trệ và lỗi thiết bị nhờ việc kiểm soát hiệu quả các thiết bị đã được lắp đặt

  • Thông tin đầy đủ về thiết bị giúp cho việc lên kế hoạch được chính xác

  • Dữ liệu rõ ràng giúp tăng cường chất lượng và tính an toàn trong sản xuất

  • Đảm bảo tính đồng bộ nhờ hệ thống báo cáo và các chứng nhận dễ dàng truy cập

Công ty Emmi Thụy Sĩ được hưởng lợi nhờ đặt hàng trực tuyến các sản phẩm của Endress+Hauser và truy cập thông tin cập nhật về thiết bị

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn