W@M Commissioning - Hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh cho truy cập qua giao thức Web

Vận hành thử nhanh hơn, chuyển giao tài liệu dễ dàng hơn

Trong suốt quá trình vận hành thử, chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách Hàng với những dịch vụ cũng như công cụ cần thiết nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động hoàn hảo đồng thời giảm thiểu thời gian vận hành thử. Chương trình Quản lý Vòng đời thiết bị W@M (Life Cycle Management) cho phép Khách Hàng truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu đã được cập nhật gồm các thông tin về thiết bị và tài liệu yêu cầu cho công việc để phục vụ cho công tác bảo trì trong tương lai. Chương trình này cho phép Khách Hàng theo dõi các sự kiện chính (bảo trì, hiệu chuẩn, thay thế phụ tùng, v.v.) đồng thời tải về các hướng dẫn sử dụng chuyên biệt, các thông số vận hành thử hay thông tin phụ tùng thay thế.

Hệ thống tài liệu hoàn hảo cho bất kì tài liệu nào Khách Hàng cần chứng nhận

Để quy trình vận hành thử diễn ra chính xác, toàn bộ thông tin liên quan được thiết lập trong quá trình chuẩn bị kỹ thuật (ví dụ như thông số cấu hình) được truyền và lưu trữ tự động, tránh lỗi có thể xảy ra do nhập dữ liệu thủ công bằng tay. Khách Hàng cũng có thể kiểm tra lịch bảo trì trước đó, tải chương trình DTM(Trình Quản Lý Thiết Bị) phù hợp, kiểm tra bản sao của giấy chứng nhận hiệu chuẩn gốc hay cần một bản sao của Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn (SOP) – toàn bộ thông tin và tài liệu luôn sẵn sàng bất cứ khi nào Khách Hàng cần.

Tất cả các thiết bị đo được cấu hình tối ưu nhất

 • Cài đặt thiết bị chính xác tùy theo các điều kiện ứng dụng và thông số cài đặt (phù hợp với mục đích sử dụng)

 • Truy cập tài liệu hướng dẫn vận hành 24/7 đồng thời tra cứu thông tin chi tiết của thiết bị thông qua số seri của sản phẩm.

 • Trực tiếp cập nhập trình điều khiển mới nhất của thiết bị

 • Kiểm tra các giấy chứng nhận trước đó và các báo cáo về dịch vụ (bảo hành/bảo trì...)

 • Khôi phục lại những báo cáo về công đoạn kiểm tra vòng lặp, cài đặt thử và hiệu chuẩn.

 • Tải và in ra các chứng nhận như hiệu chuẩn, vật liệu, ATEX

Lợi ích

 • Khởi động nhanh hơn

 • Thông số hóa tối ưu trang thiết bị dựa trên các yêu cầu của ứng dụng

 • Quy trình vận hành thử chính xác, giúp nâng cao hiệu suất của thiết bị đo cũng như nhà máy

 • Quản lý tài liệu an toàn và hoàn chỉnh bao gồm cả quá trình cấp chứng nhận

 • Phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết

 • Giảm thiểu tối đa thời gian thử máy

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn