Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Speed up commissioning with access to device information and ensure smooth transfer of documentation

W@M Commissioning: Faster commissioning - smoother transfer

How much potential for optimization does your commissioning process offer?

W@M Commissioning is for engineers who are responsible for ensuring shorter commissioning times. It is unique as it offers online access to the Endress+Hauser product database where the main events (maintenance, calibration, parts replacement, etc.) are documented and can be tracked. The required manuals, commissioning parameters and spare parts information are available for download here.

Documentation of everything you need to certify

All relevant data must be available to ensure accurate commissioning, e.g., specific process information (such as configuration data), to avoid error-prone manual input. Should you wish to check previous maintenance schedules, load the correct DTM (Device Type Manager) for configuration, check against a copy of the original calibration certificate or need a copy of the SOP (Standard Operating Procedure), all the information and documentation are available at any time.

Optimum configuration of all instruments

 • Best device configuration according to your application conditions and specific configuration requirements

 • Access to operating manuals 24/7 and general or specific device information by serial number

 • Direct download of up-to-date device drivers

 • Check previous certificates and service reports

 • Create work reports of loop checks, settings and calibrations

 • Download and print out various documents such as certificates of calibration, material, ATEX

Lợi ích

 • Faster start-up

 • Optimum configuration of the device according to application requirements

 • Correct commissioning and improved device and plant performance

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn