Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Efficient installation is now possible with easy downloading of updated technical information

W@M Device setup – Optimized plant performance

How do you expect device setup to run in the next project?

W@M Device setup is for engineers who are responsible for ensuring that first-time installation of devices runs perfectly. It is unique as it offers secure, online access to both documents and current device data. Engineering data, specification sheets and instructions are integrated thus reducing time-consuming searches. Services and solutions are available with the W@M Portal in order to prepare for the commissioning of devices and the field network as well as loop checks.

Safe and accurate installation of your device

All measuring device information is available in the Endress+Hauser product database. During installation, you can access this information online via the download area of the W@M Portal or via your local endress.com website. You can download documentation and, where necessary, updated device drivers from this site to ensure correct installation for subsequent device configuration and system integration.

Data continuously updated in the product database

 • Reliable preparation of device configuration and commissioning

 • Access to device-specific documentation such as instruction manuals

 • Direct download and installation of new device drivers

 • Correct assembly and connection of instruments

 • Customized documents in standard formats facilitate display and use

Lợi ích

 • Record of reports and certificates, e.g., test reports, Ex certificates

 • Shorter commissioning times and cost savings by getting it right from the outset

 • Product documentation and information in different languages

 • Comprehensive programs via DTMs (Device Type Manager) and extensions

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Tải

  Cổng Thông Tin W@M và Công cụ Doanh Nghiệp W@M

  Là một phần của công cụ Quản lý Vòng đời Sản phẩm W@M, Cổng Thông Tin W@M trực tuyến và Công cụ Doanh Nghiệp W@M là các công cụ hỗ trợ quản lý thông tin kỹ thuật và vận hành thuận tiện và toàn diện.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn