The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Lựa chọn và xác định cỡ thiết bị dễ dàng hơn

Ứng dụng Applicator đơn giản hóa các quy trình hoạch định

Có nhiều thách thức trong thiết kế kỹ thuật thiết bị tại nhà máy. Các nhà hoạch định phải kết hợp kiến thức về ứng dụng và thiết bị để đưa ra quyết định an toàn. Các tính toán thường phức tạp và khó nắm bắt nhiều sản phẩm đa dạng. Thiết kế kỹ thuật phức tạp trở nên đơn giản hơn và thậm chí trực quan hơn kể từ khi phát hành ứng dụng cải tiến Applicator 11.00.

Bạn muốn biết thêm về ứng dụng Applicator mới của chúng tôi?

Theo đường dẫn để biết thêm về Từng bước lựa chọn và xác định cỡ thiết bị trực tuyến bằng ứng dụng Applicator

 • Applicator có một giao diện mới hỗ trợ thiết kế kỹ thuật thiết bị dễ dàng hơn và thậm chí còn trực quan hơn. ©Endress+Hauser

  Applicator có một giao diện mới làm cho thiết kế kỹ thuật thiết bị dễ dàng hơn và thậm chí còn trực quan hơn.

 • trang mở đầu của Endress+Hauser Applicator ©Endress+Hauser

  Trang mở đầu của ứng dụng Applicator có diện mạo & cảm ứng mới giúp định hướng tốt hơn.

 • Dễ dàng lựa chọn thiết bị đo lường với Endress+Hauser Applicator ©Endress+Hauser

  Lựa chọn thiết bị đo lường dễ dàng và trực quan tùy theo nhu cầu bằng ứng dụng Applicator.

 • Xác định kích cỡ thiết bị đo lường trực quan bằng ứng dụng appplicator của Endress+Hauser ©Endress+Hauser

  Xác định kích cỡ thiết bị đo lường trực quan theo nhu cầu bằng ứng dụng Applicator của chúng tôi Applicator.

 • Dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm kế nhiệm với Endress+Hauser Applicator ©Endress+Hauser

  Dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm kế nhiệm bằng ứng dụng Applicator của chúng tôi giúp bạn trong các yêu cầu thay thế, sửa chữa và bảo trì thiết bị.

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn