The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Ứng dụng DC Values

Hàng nghìn giá trị hằng số điện môi (DC) tích hợp sẵn trong một ứng dụng

Ứng dụng DC Values giúp Khách Hàng dễ dàng tiếp cận với hàng nghìn giá trị hằng số điện môi (DC) của tất cả các lưu chất khác nhau trong ngành công nghiệp tự động hóa quy trình.Khách Hàng có thể tìm kiếm theo tên của lưu chất hoặc số CAS nếu có. Chức năng tự động hoàn thiện hữu ích trong trường hợp Khách Hàng không nhớ chính xác tên của loại lưu chất.

Có sẵn trên thiết bị hoạt động trên hệ điều hành Android và iOS

Để tải ứng dụng vui lòng truy cập kho dữ liệu Google Play hoặc App store của chúng tôi tại Apple.

Phiên bản Android trong Google Play store

Phiên bản iOS trong Apple app store

  • Chụp màn hình ứng dụng DC Value – màn hình chi tiết ©Endress+Hauser
  • Chụp màn hình ứng dụng DC Value – màn hình hiển thị danh sách ©Endress+Hauser
  • Chụp màn hình ứng dụng DC Value – chức năng tìm kiếm ©Endress+Hauser

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn