The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

FieldCare SFE500 - cấu hình thiết bị đa năng

Đã có phiên bản cập nhật mới

Phiên bản mới nhất của gói phần mềm FieldCare:
FieldCare – phiên bản gói phần mềm 1.31.00 gồm FieldCare SFE500 2.12.00, DeviceCare SFE100 1.04.00, thư viện DTM 2.46.00, thư viện iDTM 2.00.282

Lợi ích

  • Gói phần mềm cho cấu hình và quá trình vận hành thử hoàn chỉnh của Endress+Hauser và thiết bị bên thứ ba dựa trên DTM.

  • Phần mềm Quản lý Tài sản Nhà máy FieldCare SFE500 cho phép truy cập vào thiết bị hiện trường trên toàn nhà máy nhờ mạng lưới các CommDTM, DTM và iDTM.

  • Mô đun Theo dõi Điều kiện tùy chọn trích xuất thông tin từ thiết bị được chọn và cảnh báo người dùng về khả năng thiết bị hỏng hóc có thể xảy ra.

  • DeviceCare SFE100 kết nối và cấu hình thiết bị hiện trường của Endress+Hauser.

Cập nhật gói phần mềm FieldCare của Khách Hàng

Endress+Hauser giúp Khách Hàng duy trì ổn định quá trình cài đặt phần mềm FieldCare. Tất cả cấu hình và thông tin liên lạc được lưu trong chương trình Quản lý Loại Thiết bị (DTM) (DeviceDTMs và CommDTMs) do Endress+Hauser cung cấp. Các chương trình DTM hoạt động dưới sự kiểm soát của phần mềm Quản lý Tài sản Nhà máy dựa trên FDT của Endress+Hauser FieldCare. Website luôn cập nhật phiên bản FieldCare mới nhất. Nếu cần thông tin về những phiên bản trước, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh của Endress+Hauser.

Tải về phiên bản mới nhất của gói phần mềm FieldCare

FieldCare – phiên bản gói phần mềm 1.31.00 gồm FieldCare SFE500 2.12.00, DeviceCare SFE100 1.04.00, thư viện DTM 2.46.00, thư viện iDTM 2.00.282

Truy cập cổng phần mềm

  • FieldCare SFE500 - cấu hình thiết bị đa năng © Endress+Hauser

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn