Tập đoàn Endress+Hauser

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Làm thế nào để kiểm soát quy trình chưng cất phân đoạn hiệu quả?

Ra-đa sóng dẫn hướng so với thiết bị đo cơ khí là một giải pháp dành cho đo mức

Hiện bạn đang sử dụng thiết bị đo cơ khí để đo mức trong quy trình chưng cất phân đoạn olefin. Bạn gặp phải những tình huống thách thức ở đây như nhiệt độ vận hành tăng và nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến thiết bị cơ khí. Điều này có thể dẫn đến việc ngừng hoạt động đột xuất hoặc ngoài dự kiến. Chúng tôi có thể trợ giúp với ra-đa sóng dẫn hướng thay thế tối ưu Levelflex FMP54 để đo mức liên tục nhằm giúp đo lường ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao.

Muốn biết cách kiểm soát quy trình chưng cất phân đoạn?

Vui lòng truy cập liên kết để tìm hiểu thêm về kiểm soát hiệu quả quy trình chưng cất phân đoạn olefin để tránh việc ngừng hoạt động nhà máy đột xuất .

  • Levelflex FMP54 loại thép không gỉ ©Endress+Hauser

    Đo bằng ra-đa sóng dẫn hướng với Levelflex FMP54 là giải pháp thay thế cho thiết bị đo cơ khí nhằm giúp quản lý quy trình chưng cất phân đoạn olefin.

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Tin tức

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn