The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa hệ thống MRO?

Việc thực hiện một chương trình bền vững sẽ giúp Khách hàng kiểm soát được quy trình lắp đặt

Các tiêu chuẩn công nghiệp nội bộ hoặc bên ngoài, ví dụ như ISO, FDA hoặc HACCP, yêu cầu bạn phải có tài liệu truy nguyên của thiết bị đo lường công nghệ? Bạn đang tìm kiếm một giải pháp quản lý tài sản hữu hiệu, không cần giấy tờ và được tích hợp với quy trình kinh doanh cũng như giảm chi phí và sai sót? Giải pháp thay thế, sửa chữa và bảo trì thiết bị (MRO) của chúng tôi sẽ giúp tối ưu hóa nhà máy hóa chất và hỗ trợ ra quyết định.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về khả năng tối ưu hóa MRO trong các nhà máy hóa chất?

Vui lòng nhấp vào đường dẫn sau đây để tìm hiểu thêm về tối ưu hóa MRO trong nhà máy hóa chất

  • Nhân viên MRO trên bể hóa chất tại một nhà máy hóa chất ©Endress+Hauser

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn