The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Chuyển đổi dữ liệu an toàn và vận hành dễ dàng

Giảm chi phí vận hành và tăng thời gian hoạt động các điểm đo của khách hàng bằng cảm biến Memosens

Điều kiện thời tiết có ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động đúng cách của các thiết bị và do đó ảnh hưởng đến khối lượng công việc của nhân viên bảo trì của khách hàng? Tại Endress+Hauser chúng tôi hiểu được nhu cầu và khó khăn của khách hàng vì vậy chúng tôi đã phát triển cảm biến Memosens. Cảm biến này chuyển đổi các giá trị đo thành tín hiệu số được truyền cảm ứng tới các thiết bị chuyển đổi tín hiệu. Việc đo lường không còn bị ảnh hưởng bất lợi bởi các tác động như độ ẩm hoặc sự ăn mòn nữa.

Lợi ích

  • Giảm sai số đo lường bởi vì việc truyền tín hiệu không bị ảnh hưởng bởi các tác động như độ ẩm, ăn mòn hoặc cầu muối

  • Giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị vì các cảm biến có thể được hiệu chỉnh trước trong phòng thí nghiệm - giúp dễ dàng và nhanh chóng khi thay cảm biến

  • Giảm chi phí vận hành nhờ bảo trì tối ưu

Chúng ta không chỉ nói về sự an toàn mà chúng ta sống trong sự an toàn.

Xem video của chúng tôi để xem cách truyền dữ liệu an toàn bằng cảm biến Memosens có thể giúp khách hàng tăng thời gian hoạt động các điểm đo.

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn