The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Việc tính toán Giếng nhiệt trong Applicator

Công cụ tính toán trực tuyến và ngoại tuyến nhằm đạt độ an toàn tối đa cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe

Công cụ Định kích thước Giếng nhiệt mới tính toán độ bền theo những điều kiện quy trình nhất định, cung cấp những kết luận về khả năng sử dụng của một Giếng nhiệt đã chọn trong các điểm đo nhiệt độ và thời gian phản ứng nhanh an toàn trong hoạt động dự án.

Lợi ích

  • Độ khả dụng nhà máy cao nhờ hệ thống đo lường được thiết kế tối ưu

  • An toàn tối đa cho hoạt động của nhà máy

  • Trợ tải trong quá trình đưa thiết bị vào vận hành thử bằng các phép thử độ bền đã được chứng nhận

  • Đánh giá nhanh về độ bền ống bảo vệ

  • Các phương pháp đo tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, như DIN43772 và ASME PTC 19.3 TW2010

Việc định kích thước Giếng nhiệt được đơn giản hóa

Bên cạnh một cơ sở dữ liệu mở rộng về vật liệu Giếng nhiệt bao gồm 35 vật liệu mới, cơ sở dữ liệu về môi trường quy trình cũng là một tính năng quan trọng của Công cụ Định kích thước Giếng nhiệt. Ngoài ra, có thể chuyển đổi đơn vị Công cụ Định kích thước chỉ bằng vài cú nhấp chuột cũng như là sự tính toán vận tốc lưu lượng trong đường ống.Các thông số hình học của ống giếng nhiệt và các thông số kết quả được giải thích đơn giản và rõ ràng thông qua những thông báo ngắn gọn, đôi khi có cả hình ảnh minh họa.

An toàn tối đa cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe

Được khuyên dùng cho các ứng dụng có yêu cầu cao cụ thể là trong ngành công nghiệp dầu khí và hóa chất, các ứng dụng có tỷ lệ lưu lượng và áp suất quy trình cao, và các ứng dụng có giới hạn an toàn.

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Tin tức

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn