The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Quy trình vận hành thử

Chương trình vận hành thử cho thiết bị Levelflex FMP5x và Micropilot FMR5x

Với chương trình vận hành tiên tiến, Levelflex FMP5x và Micropilot FMR5x có thể được vận hành thử trên các ứng dụng đơn giản và cần thiết một cách dễ dàng. Toàn bộ các trình tự thực hiện tương ứng đều có trong một hướng dẫn duy nhất!

Thiết kế đơn giản

• Câu hỏi dưới dạng văn bản rõ ràng thay vì danh sách các thông số
• Cài đặt sẵn thông số / cài đặt màn hình nền
• Các thông số được gom vào thành các chương
• Nội dung tương tác trực quan
• Phát họa ứng dụng chi tiết
• Có chức năng đánh dấu và hộp thư hướng dẫn giúp diễn giải dễ dàng

Nội dung

• Toàn bộ các bước thực hiện vận hành thử liên quan đều có trong chương trình
• Bao quát trên 90% toàn ứng dụng
• Có sẵn FDT/DTM - có thể sử dụng cho FielCare/ DeviceCare
• HART, Profibus PA và FOUNDATION Fieldbus
• Hỗ trợ 15 ngôn ngữ (DeviceCare) và 8 ngôn ngữ (FieldCare)

  • man_hinh_dien_mao_moi ©Endress+Hauser
  • man_hinh_dien_mao_moi ©Endress+Hauser
  • man_hinh_dien_mao_moi ©Endress+Hauser

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn