The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Làm thế nào để giảm chi phí bảo trì?

Chuyển sang sử dụng thiết bị đo lường điện tử chính là giải pháp

Quý Vị hiện đang sử dụng lưu lượng kế cơ khí để đo sản phẩm đầu ra của polime trong nhà máy nhựa. Ngoài thách thức trong việc kiểm soát độ nhớt của nhựa trong máy trộn, Quý Vị còn phải thực hiện bảo trì thiết bị định kỳ. Việc vệ sinh bộ lọc cần được thực hiện thường xuyên để tránh làm nghẽn thiết bị đo cơ khí dẫn đến ngừng hoạt động toàn bộ quy trình. Chúng tôi có thể giúp khắc phục điều này bằng lưu lượng kế thay thế ưu việt nhất trong ngành là Coriolis Promass 83l, đòi hỏi thời gian bảo trì ít hơn và nâng cao an toàn quy trình.

Làm thế nào để giảm chi phí bảo trì?

Vui lòng truy cập liên kết sau để tìm hiểu thêm về cách giảm chi phí bảo trì với lưu lượng kế ưu việt nhất trong ngành của chúng tôi để thay thế cho lưu lượng kế cơ khí

  • Coriolis Promass 83I chính là giải pháp thay thế cho lưu lượng kế cơ khí giúp giảm chi phí và thời gian trì ©Endress+Hauser

    Coriolis Promass 83I chính là giải pháp thay thế cho lưu lượng kế cơ khí giúp giảm chi phí và thời gian bảo trì

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Tin tức

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn