The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Làm sao giảm thiểu rủi ro dự án và tối ưu Chi phí đầu tư (CAPEX)?

Một cách là liên kết với chúng tôi như nhà cung cấp thiết bị chính (MIV)

Bạn có biết rằng bạn có thể giảm 30% CAPEX trong quá trình tự động hóa bằng cách sử dụng phương pháp hiện đại? Chúng tôi có thể giúp bạn thành công với những dự án hóa chất hoặc hóa dầu lớn. Phương pháp hiện đại của chúng tôi hiệu quả về mặt chi phí và tiết kiệm thời gian.

Bạn muốn biết thêm về cách chúng tôi quản lý dự án của bạn ?

Hãy theo đường dẫn này để tìm hiểu thêm về giảm thiểu rủi ro khi quản lý dự án trong ngành công nghiệp Hóa chất

  • Giảm thiểu rủi ro dự án ở tất cả giai đoạn bằng cách liên kết với Endress+Hauser - cung cấp thiết bị chính (MIV) ©iStockphoto

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Tin tức

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn