The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Ba công ty con thuộc tập đoàn Endress+Hauser thành lập ban quản trị mới

Thay đổi nhân sự tại Trung tâm kinh doanh của Endress+Hauser tại Áo và Đức cũng như tại Endress+Hauser Process Solutions

Ba giám đốc điều hành của các công ty con thuộc Tập đoàn Endress+Hauser sẽ nghỉ hưu vào cuối năm 2014. Các chuyên viên cùng cấp bậc trong chính các công ty con sẽ chịu trách nhiệm quản lý Trung tâm kinh doanh tại Áo và Đức cũng như tại Endress+Hauser Process Solutions.

Günther Lukassen đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành của Endress+Hauser tại Đức.

Wolfgang Maurer được bổ nhiệm làm tân giám đốc của Endress+Hauser tại Áo.

Dr Rolf Birkhofer đảm trách việc điều hành Endress+Hauser Process Solutions.

Đọc thông cáo báo chí tại đây

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn