Tập đoàn Endress+Hauser

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Kết quả đo lường không ổn định tại thiết bị tách amoniac?

Khách Hàng sẽ có kết quả đo chính xác, tin cậy và an toàn cả trong điều kiện khó khăn khi lắp đặt thiết bị đo mức Levelflex FMP

Trong các quá trình phản ứng hóa học, các tháp chưng cất có thể tồn tại các khó khăn, trở ngại cần phải xử lý. Một trong số đó là việc kiểm soát mức đối với những chất lỏng có hằng số điện môi thấp và nhiệt độ cao. Điều này đòi hỏi kỹ thuật phức tạp cũng như thiết bị đo lường có độ chính xác cao. Chúng tôi có thể giúp Khách Hàng phát hiện mức amoniac trong thiết bị phân tách tại mọi thời điểm với cảm biến Levelflex FMP54.

Khách Hàng muốn biết làm sao để nâng cao hiệu quả thiết bị tách amoniac?

Vui lòng theo liên kết sau để tìm hiểu thêm về cách phát hiện mức amoniac trong thiết bị tách tại mọi thời điểm

  • Kết quả đo lường không ổn định tại thiết bị tách amoniac? Levelflex FMP cho kết quả đo mức chính xác và đáng tin cậy. ©Fotolia/Strandperle

    Kết quả đo chính xác, đáng tin cậy và an toàn cả trong những điều kiện khó khăn khi lắp đặt thiết bị Levelflex FMP

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Tin tức

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn