Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture of: KR46

Raman Rxn-46 KR46

KR46
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

8 tài liệu
  • Thông tin kĩ thuật (TI)

  Rxn-46 Raman Spectroscopic Probe Technical Information

  • Thông tin kĩ thuật (TI)
  bản tiếng Anh - 08/2022
  New version available in English

  System design andspecifications for the Raman Rxn-46 probe

  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  Rxn-46 Raman Spectroscopic Probe Operating Instructions

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 08/2022
  New version available in English

  Commissioning, operation, and maintenance details for the Raman Rxn-46 probe

  • Hướng dẫn ngắn gọn (KA)

  Rxn-46 Raman Spectroscopic Probe Brief Operating Instructions

  • Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
  bản tiếng Anh - 08/2022
  New version available in English

  Quick start guide for the Raman Rxn-46 probe

  • PU (Ấn bản)

  Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions

  • PU (Ấn bản)
  bản tiếng Anh - 12/2021
  New version available in English

  A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.

  • PU (Ấn bản)

  Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences - Reliable measurement of bioprocess physical and chemical properties

  • PU (Ấn bản)
  bản tiếng Anh - 08/2022
  New version available in English

  A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and Liquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bIO-Optic, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).

  • Sự cải tiến (IN)

  Raman bioprocessing solution compatibility with BioPAT® Spectro by Sartorius

  • Sự cải tiến (IN)
  bản tiếng Anh - 11/2021
  New version available in English

  An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems (including the RamanRxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, that integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessing in the biopharmaceutical life science industry.

  • Sự cải tiến (IN)

  Raman spectrographic probes - Robust optical measurement of chemical composition

  • Sự cải tiến (IN)
  bản tiếng Anh - 10/2021
  New version available in English

  An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.

  • Công bố của nhà sản xuất

  Product family: Raman probes

  • Công bố của nhà sản xuất
  bản tiếng Anh - 10/2019
  New version available in English

  Product root: KR10-, KR20-, KR30-, KR40-, KR41-, KR45-, KR46- Declaration number: HE_01661_01.22 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: HALAL Declaration

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn