Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
CPA450 basic assembly for the water & wastewater, chemical, pulp & paper and power industries.

Manual retractable assembly Cleanfit CPA450

Basic assembly for the water & wastewater, chemical, pulp & paper and power industries

CPA450
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Potentiometric

 • Application

  Power stations, chemical industry, industrial water treatment, supply technology

 • Installation

  Manually retractable assembly

 • Characteristic

  Open and closed tank, piping

 • Design

  Manually retractable assembly for 120 mm electrodes, rinse chamber connection G1/4"

 • Material

  Immersion tube: stainless steel 1.4404, Alloy C22, titanium 3.7035
  O-rings: EPDM, Viton or Kalrez

 • Dimension

  Immersion depth: up to 700 mm (27.56 inch)

 • Process temperature

  -15 to 130 °C (5 to 266 °F)

 • Process pressure

  Max. 12 bar at 100 °C (175 psi at 212 °F)

 • Connection

  Thread G 1 1/4", thread NPT 1 1/4"flange DN32 PN16; flange ASME 1 1/4"

 • Additional certifications

  3.1B EN 10204

 • Measuring principle

  Sensor ORP / Redox

 • Application

  Power stations, chemical industry, industrial water treatment, supply technology

 • Installation

  Manual retractable holder

 • Characteristic

  Open and closed tank, piping

 • Design

  Manual retractable holder for 120mm electrodes, rinse chamber connection G1/4"

 • Material

  Immersion tube: stainless steel 1.4404, Alloy C22, titanium 3.7035
  O-rings: EPDM, Viton or Kalrez

 • Dimension

  Immersion depth: up to 700 mm (27.56 inch)

 • Process temperature

  -15 to 130 °C (5 to 266 °F)

 • Process pressure

  Max. 12 bar at 100 °C (175 psi at 212 °F)

 • Connection

  Thread G 1 1/4", thread NPT 1 1/4"flange DN32 PN16; flange ASME 1 1/4"

 • Additional certifications

  3.1B EN 10204