Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Engineer in front of a wastewater plant

Water & Wastewater: Water is our life

Increase your efficiency and ensure compliance with an experienced and trusted partner

Today more than ever the water & wastewater industry must balance the opposing pressures of improving water safety and shrinking budgets. Whether treating for consumption or discharge, process complexity is rising. Endress+Hauser combines a wide portfolio of smart measuring instruments with industry-experienced consulting and expert services to flexibly and efficiently ensure water safety with verifiable regulatory compliance.

Giải pháp của chúng tôi

Tải

    Nước là sự sống của chúng ta

    Một đối tác mà Khách Hàng có thể tin cậy, giúp tối ưu hóa quy trình xử lý nước

    Portfolio brochure for the water and wastewater industry

    Portfolio brochure for the water and wastewater industry. Overview around our industry offering from products, services, solutions, digitalization up to customer statements.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn