Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Mỗi nhân viên đều có trách nhiệm đối với môi trường sản xuất an toàn

An toàn quy trình với thiết bị đạt chuẩn an toàn SIL

An toàn quy trình dựa trên thiết bị hiện trường được chứng nhận đạt chuẩn an toàn SIL với thiết kế hiện đại

Trong quy trình công nghiệp đều ẩn chứa rủi ro và khả năng dẫn đến sự cố gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhân lực và môi trường xung quanh. Nhà sản xuất quản lý quy trình phải dự toán được sự cố tiềm tàng và thiết lập sẵn biện pháp kiểm soát rủi ro ngay tại hiện trường. Bất kỳ một hệ thống quản lý quy trình nào, từ kiểm soát quy trình cơ bản đến hệ thống được trang bị dụng cụ an toàn, chỉ có thể hoạt động chính xác khi sử dụng thiết bị đo lường đáng tin cậy. Đó là lý do vì sao an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động phát triển và sản xuất của chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ Khách Hàng tạo nền tảng cho quy trình an toàn.

Endress+Hauser mang lại những lợi ích gì cho Khách Hàng về vấn đề an toàn?

Tải

    Brochure on process safety from Endress+Hauser

    Brochure with special focus on how we can contribute to process safety in the chemical and oil & gas industry

    Brochure on preventing systematic errors

    Preventing systematic errors brochure - More than 10 ways to ensure safe operations