Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Tuyên bố sở hữu

Trang web này được cung cấp bởi Endress+Hauser Group Services AG

Endress+Hauser Group Services AG là công ty TNHH có cổ phần theo luật Thụy Sỹ và đăng ký tại Reinach BL/Thụy Sỹ. Công ty được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại của bang Basel-Landschaft với mã số doanh nghiệp là CHE-106.227.637.

Thành viên duy nhất của Hội đồng quản trị là Ông Matthias Altendorf.

  • Địa chỉ: Endress+Hauser Group Services AG, Kägenstrasse 2, 4153 Reinach BL, Thụy Sỹ

  • Điện thoại: +41 61 715 7700

  • Fax: +41 61 715 2888

  • E-Mail: info@endress.com

Mã số thuế giá trị gia tăng của Endress+Hauser Group Services AG là CHE-106.227.637 MWST.

Quyền sử dụng trang web này tuân thủ theo Điều khoản sử dụng chung của chúng tôi được đăng tải trong mục trình đơn ”Điều khoản sử dụng” ở cuối trang.